جمعه , آذر ۱۵ ۱۳۹۸

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس خوردگی در …

مشاهده بیشتر »

جزوه بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان

جزوه بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس بهینه سازی فرایندها از جمله دروس رشته …

مشاهده بیشتر »

جزوه بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف

جزوه بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس بهینه سازی فرایندها از جمله دروس رشته مهندسی شیمی در …

مشاهده بیشتر »

جزوه کنترل فرایندها پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه کنترل فرایندها پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس کنترل فرایندها از مهمترین دروس …

مشاهده بیشتر »

جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس

جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۵۰ صفحه با …

مشاهده بیشتر »

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به پی دی اف است . این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است …

مشاهده بیشتر »

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل و فوق العاده به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است …

مشاهده بیشتر »

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه ها به صورت دست نویس و پاورپوینت هستند . این جزوه درس مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور بسیار کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . …

مشاهده بیشتر »

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس مکانیک سیالات …

مشاهده بیشتر »

Analysis and Design of Quadrature Oscillators

Analysis and Design of Quadrature Oscillators کتاب Analysis and Design of Quadrature Oscillators 168 صفحه به صورت pdf 1 Introduction …………………………………………… 11.1 Background and Motivation . …………………………… 11.2 OrganizationoftheBook………………………………. 41.3 MainContributions…………………………………… 52 Transceiver Architectures and RF Blocks…………………….. 72.1 Introduction . . . . …………………………………….. 72.2 Receiver Architectures………………………………… 82.2.1 Heterodyne or IF …

مشاهده بیشتر »