دوشنبه , مهر ۲۹ ۱۳۹۸
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی تربیت اسلامی 20 ساعت کد 92503048

بایگانی برچسب: جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی تربیت اسلامی 20 ساعت کد 92503048

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی تربیت اسلامی ۲۰ ساعت کد ۹۲۵۰۳۰۴۸

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی تربیت اسلامی ۲۰ ساعت کد ۹۲۵۰۳۰۴۸ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی تربیت اسلامی کد دوره: ۹۲۵۰۳۰۴۸ مدت دوره: ۲۰ ساعت تعداد صفحات: ۷۷ صفحه تعداد سئوالات: ۴۰ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ویژه  استان مرکزی ۱۶ ساعت کد ۹۱۷۰۷۳۷۳

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ویژه  استان مرکزی ۱۶ ساعت کد ۹۱۷۰۷۳۷۳ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ویژه استان مرکزی کد دوره: ۹۱۷۰۷۳۷۳ مدت دوره: ۱۶ ساعت تعداد صفحات: ۶۵ صفحه تعداد …

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۲۰۹۵

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۲۰۹۵ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین کد دوره: ۹۱۴۰۲۰۹۵ مدت دوره: ۱۶ ساعت تعداد صفحات: ۸۷ صفحه تعداد سئوالات: ۴۰۷ سئوال فرمت فایل: PDF …

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مدیریت کلاس درس ۳۲ ساعت کد ۹۱۴۰۱۵۲۲

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مدیریت کلاس درس ۳۲ ساعت کد ۹۱۴۰۱۵۲۲ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مدیریت کلاس درس کد دوره: ۹۱۴۰۱۵۲۲ مدت دوره: ۳۲ ساعت تعداد صفحات: ۳۵ صفحه تعداد سئوالات: ۱۰۲ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حماسه حسینی ۲۰ ساعت کد ۹۲۵۰۳۰۹۲

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حماسه حسینی ۲۰ ساعت کد ۹۲۵۰۳۰۹۲ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حماسه حسینی کد دوره: ۹۲۵۰۳۰۹۲ مدت دوره: ۲۰ shuj تعداد صفحات: ۷۵۹ صفحه تعداد سئوالات: ۶۴۷ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث ۸ ساعت کد ۹۲۵۰۰۷۱۸

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث ۸ ساعت کد ۹۲۵۰۰۷۱۸ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث کد دوره: ۹۲۵۰۰۷۱۸ مدت دوره: ۸ ساعت تعداد صفحات: ۵۹ صفحه تعدا سئوالات: ۸۵ سئوال فرمت …

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش مهارت های زندگی ۲۴ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۳۰

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش مهارت های زندگی ۲۴ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۳۰ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش مهارت های زندگی کد دوره: ۹۱۳۰۱۲۳۰ مدت دوره: ۲۴ ساعت تعدا صفحات: ۲۹ صفحه تعداد سئوالات: ۴۱ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های تفکر و حل مسئله ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۱۴۱۴

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های تفکر و حل مسئله ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۱۴۱۴ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های تفکر و حل مسئله کد دوره: ۹۱۴۰۱۴۱۴ مدت دوره: ۱۶ ساعت تعداد صفحات: ۱۲ صفحه تعداد سئوالات: ۳۲ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ایمنی و امنیت مدرسه ۱۰ ساعت کد ۹۱۷۰۰۱۷۴

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ایمنی و امنیت مدرسه ۱۰ ساعت کد ۹۱۷۰۰۱۷۴ جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه کد دوره: ۹۱۷۰۰۱۷۴ مدت دوره: ۱۰ ساعت تعداد صفحات: ۹ صفحه تعداد سئوالات: ۹۴۸ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت …

مشاهده بیشتر »

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های هفتگانه آموزش کامپیوتر (موسسه عصر اندیشه) ۱۳۰ ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های هفتگانه آموزش کامپیوتر (موسسه عصر اندیشه) ۱۳۰ ساعت جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مهارت های هفتگانه آموزش کامپیوتر (موسسه عصر اندیشه) مدت دوره: ۱۳۰ ساعت تعدا صفحات: ۲۰۰ صفحه تعداد سئوالات: ۵۰۰ سئوال فرمت فایل: PDF دریافت فایل

مشاهده بیشتر »