جمعه , آذر ۱۵ ۱۳۹۸
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دانلود, دانلود پاورپوینت , دانلود رایگان پاورپوینت فارسی دبستان, کتاب فارسی چهارم دبستان,دانلود پاورپوینت درس 6 فارسی چهارم دبستان(آرش کمان

بایگانی برچسب: دانلود, دانلود پاورپوینت , دانلود رایگان پاورپوینت فارسی دبستان, کتاب فارسی چهارم دبستان,دانلود پاورپوینت درس 6 فارسی چهارم دبستان(آرش کمان

دانلود پاورپوینت درس ۱۳ فارسی چهارم دبستان(لطفِ حق)

دانلود پاورپوینت درس ۱۳ فارسی چهارم دبستان(لطفِ حق) دانلود پاورپوینت درس ۱۳ فارسی چهارم دبستان(لطفِ حق) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۲اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ فارسی چهارم دبستان(ادب از که آموختی)

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ فارسی چهارم دبستان(ادب از که آموختی) دانلود پاورپوینت درس ۱۴ فارسی چهارم دبستان(ادب از که آموختی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۸اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس۱۵ فارسی چهارم دبستان(شیر و موش)

دانلود پاورپوینت درس۱۵ فارسی چهارم دبستان(شیر و موش) دانلود پاورپوینت درس۱۵ فارسی چهارم دبستان(شیر و موش) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۲۱اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۶ فارسی چهارم دبستان(آرش کمان‌گیر)

دانلود پاورپوینت درس ۶ فارسی چهارم دبستان(آرش کمان‌گیر) دانلود پاورپوینت درس ۶ فارسی چهارم دبستان(آرش کمان‌گیر) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۳اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۷ فارسی چهارم دبستان(مهمان شهر ما)

دانلود پاورپوینت درس ۷ فارسی چهارم دبستان(مهمان شهر ما) دانلود پاورپوینت درس ۷ فارسی چهارم دبستان(مهمان شهر ما) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۸اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۱۰فارسی چهارم دبستان(باغچه‌ی اطفال )

دانلود پاورپوینت درس ۱۰فارسی چهارم دبستان(باغچه‌ی اطفال ) دانلود پاورپوینت درس ۱۰فارسی چهارم دبستان(باغچه‌ی اطفال ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۳اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ فارسی چهارم دبستان(فرماند‌ه دل‌ها)

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ فارسی چهارم دبستان(فرماند‌ه دل‌ها) دانلود پاورپوینت درس ۱۱ فارسی چهارم دبستان(فرماند‌هٔ دل‌ها) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۱اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ۱۲ فارسی چهارم دبستان(اتّفاق ساده)

دانلود پاورپوینت درس ۱۲ فارسی چهارم دبستان(اتّفاق ساده) دانلود پاورپوینت درس ۱۲ فارسی چهارم دبستان(اتّفاق ساده) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۷اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی) پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در ۲۹اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی) پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم (نابرابری اجتماعی) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در ۲۹اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

مشاهده بیشتر »